Saj tlhegh yoDSutlIj naQ

DaH jaw
Nánari upplýsingar

yoDSutlIj naQ tlhegh Saj

puS 250 lbs SIQ; [ghojmoHwI''a' SeH yach. ghaHDaq DuHIvDI' BERNARDO.

jen laHlIj. yoDSutlIj naQ cable qoD; toH wep 'ej tep pa'Daq jaH chaH.

chu' 'ugh Qu' bagh cable, ghaH 15 ", 20" 'ej 30 "'ab DawIvpu'.


inquiry